schip

Fiscale vertegenwoordiging

Op vlak van fiscale vertegenwoordiging kent België het meest uitgebreide systeem binnen de EU. Fiscale vertegenwoordiging biedt buitenlandse bedrijven de mogelijkheid goederen vanuit derde landen in te voeren zonder hiervoor BTW te moeten voorfinancieren. Op deze manier kunnen bedrijven uit andere EU-lidstaten die niet over een individueel Belgisch BTW-nummer beschikken, toch goederen in België invoeren.

ACA Customs treedt op als fiscaal vertegenwoordiger inzake BTW onder globaal BTW-nummer 796.5 (beperkte fiscale vertegenwoordiging) en beschikt eveneens over een vergunning ET 14.000 voor de verlegging van de BTW bij invoer.

 

 

VOORWAARDEN

  • Invoerder moet over een geldig BTW-nummer beschikken van een EU-lidstaat buiten België
  • Invoerder mag geen belastbare handelingen inzake BTW verrichten die het gebruik van een individueel BTW-nummer vereisen
  • Invoerder moet volmacht ondertekenen waarbij hij ACA Customs de toestemming geeft als fiscaal vertegenwoordiger op te treden

 

VOORDELEN FISCALE VERTEGENWOORDIGING

Fiscale vertegenwoordiging biedt je op gebied van cashflow een groot liquiditeitsvoordeel. Zo hoeft de BTW bij de inklaring van de goederen niet door de invoerder betaald te worden. Bovendien hoeven buitenlandse bedrijven op die manier geen Belgisch BTW-nummer aan te vragen.